visa tips

Tijdelijke verblijfsvergunning

Ten gevolge van de groei van de Vietnamese economie stijgt het aantal buitenlanders die zich hier settelen om er te werken significant en daarmee werd de vraag naar langdurige visums ook groter. Een langdurig visum of een tijdelijke verblijfsvergunning is een vorm van vergunning om het land binnen teĀ  mogen en te verlaten, uitgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken of een …

Read More »