Dear Our Valued Customers!

Please be kindly informed that our office will be CLOSED January 23rd, 2020 through January 29th, 2020 in observance of the Vietnamese New Year's holiday. If you require an urgent visa, kindly call our hotline +84 966 53 93 63.

Best wishes, Vietnam Visa Easy

visa tips

Tijdelijke verblijfsvergunning

Ten gevolge van de groei van de Vietnamese economie stijgt het aantal buitenlanders die zich hier settelen om er te werken significant en daarmee werd de vraag naar langdurige visums ook groter. Een langdurig visum of een tijdelijke verblijfsvergunning is een vorm van vergunning om het land binnen teĀ  mogen en te verlaten, uitgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken of een …

Read More »