Fri. Jun 14th, 2024

Ten gevolge van de groei van de Vietnamese economie stijgt het aantal buitenlanders die zich hier settelen om er te werken significant en daarmee werd de vraag naar langdurige visums ook groter. Een langdurig visum of een tijdelijke verblijfsvergunning is een vorm van vergunning om het land binnen te  mogen en te verlaten, uitgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken of een bevoegde autoriteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan een buitenlander die mag verblijven in Vietnam voor een bepaalde periode. Deze vergunning heeft dezelfde waarde als een visum en bijgevolg zijn dragers van een tijdelijke verblijfsvergunning vrijgesteld van een visum.

Buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning mogen andere vreemdelingen uitnodigen naar Vietnam op voorwaarde dat er documenten zijn om de relatie tussen beide partijen aan te tonen. Dit wil zeggen dat elke drager van een tijdelijke verblijfsvergunning zijn/haar (groot)ouders, echtgeno(o)t(e) en kinderen kan sponsoren om Vietnam te bezoeken. De echtgeno(o)t(e) en kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de ganse periode van waarin de verblijfsvergunning van toepassing is blijven in Vietnam, mits akkoord van de uitnodigende partijen of sponsors van de drager van de tijdelijke verblijfsvergunning.

Houd er rekening mee dat de tijdelijke verblijfsvergunning eveneens een van de voorwaarden is om Vietnam te kunnen verlaten.

Wie kan een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen?

Buitenlands personeel van diplomatieke zendingen, consulaire diensten en vertegenwoordigingen van internationale organisaties van de VN of intergouvermentele organisaties in Vietnam, hun echtgeno(o)t(e), kinderen onder de 18 jaar en gezinshulp die hen vergezellen gedurende hun tewerkstellingstermijn kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen met het symbool NG3.

Buitenlanders die een visum hebben met de symbolen LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT kunnen eveneens een tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen met het NG3 symbool.

Hoe verloopt de procedure?

mau-the-tam-tru

Zoals gebruikelijk dient de aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning volgende gegevens te bevatten:

 • Een schriftelijke aanvraag van de uitnodigende partij;
 • Een verklaring met bijgevoegde foto;
 • Paspoort;
 • Documenten die bovenstaande status bewijzen.

Voor degenen die een visum DN of LD bezitten, dienen volgende gegevens ook in te dienen bij de aanvraag voor hun tijdelijke verblijfsvergunning:

 • Bedrijfsvergunning van de werkgever die de buitenlandse werknemer wenst te werk te stellen;
 • Verzegeld exemplaar van registratiecertificaat of schriftelijke kennisgave van de publicatie van het verzegeld exemplaar van registratiecertificaat of de schriftelijke verklaring van publicatie van een verzegeld exemplaar van de onderneming op het nationaal ondernemingsregistratieportaal;
 • Werkvergunning van minstens 12 maanden;
 • Origineel paspoort geldig voor minstens 13 maanden;
 • Tijdelijke verblijfsvergunning van de buitenlander uitgegeven door de politie van de regio waar de buitenlander verblijft in Vietnam;
 • Formulier NA16: Registratie van verzegeld exemplaar en handtekening voor de eerste keer bij de immigratieautoriteit;
 • Formulier NA6: Officiële brief en aanvraag tot tijdelijke verblijfsvergunning;
 • Formulier NA8: Verklaring van aanvraag tot de tijdelijke verblijfsvergunning;

Het proces start vanaf de uitnodigende partij de aanvraag tot tijdelijke verblijfsvergunning voor de buitenlander indient bij de immigratieautoriteit van dezelfde administratieve divisie waar de uitnodigende partij verblijft. De diplomatieke zending, consulaire dienst of ander agentschap dat gelegitimeerd is door de buitenlander in Vietnam kan eveneens de aanvraag voor NG3 tijdelijke verblijfsvergunning indienen en dit rechtstreeks bij het Ministerie voor Buitenlandse Zaken. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de nodige documenten behandelt de immigratieautoriteit of de bevoegde dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de aanvraag.

Hoe lang kan de geldigheidsduur zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning?

Algemeen gesproken is de geldigheidsduur van een tijdelijke verblijfsvergunning minstens 30 dagen korten dan de resterende geldigheid van het paspoort. Er zijn echter een paar specifieke gevallen:

 • Tijdelijke verblijfsvergunning met NG3, LV1, LV2, ĐT of DH codes zullen niet langer dan 5 jaar geldig zijn.
 • De duurtijd van de tijdelijke verblijfsvergunning met codes NN1, NN2 of TT zal niet langer dan 3 jaar zijn.
 • De duurtijd van DN, LĐ of PV1 tijdelijke verblijfsvergunningen zal niet langer dan 2 jaar zijn.

Kan een tijdelijke verblijfsvergunning verlengd worden?

Jawel, een verlopen tijdelijke verblijfsvergunning kan verlengd worden. De buitenlander dient daarvoor de uitnodigende partij of sponsor te contacteren zodanig dat laatstvermelde een schriftelijke aanvraag voor verlenging met bijgesloten paspoort of laissez-passer van de buitenlander kan indienen bij de immigratieautoriteit of bevoegde afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de juiste code van de tijdelijke verblijfsvergunning. Verlenging van de verblijfsvergunning zal behandeld worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de nodige documenten.

Voor meer informatie rond het zakelijk visum, klik hier.

By Haike

Haike (Hà) is a Vietnamese born woman in her mid-twinties but grew up in Belgium due to being adopted. Nowadays she is back in her country of birth, working for Vietnam Visa Easy and exploring the Vietnamese life.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *