Thu. Jul 25th, 2024

De exponentiële groei van en gemakkelijke toegang tot de economische markt in Vietnam lokte heel wat buitenlandse investeerders uit alle uithoeken van de wereld naar het land. Dit leidde tot een grote golf van buitenlandse investeringsbedrijven in Vietnam, waardoor ook de nood aan juridische verduidelijking omtrent het opzetten van een zaak in Vietnam vergrootte. Daarom zetten wij voor jullie uiteen welke stappen er ondernomen moeten worden om een eigen zaak op te starten in Vietnam.

Gerelateerd: Hoe een werkvergunning aanvragen voor Vietnam

Het moeilijkste en begin van een zaak beginnen is het verkrijgen van een investeringsregistratiecertificaat, aangezien elke buitenlandse entiteit, organisatie of individu beschouwd wordt als investeerder en een buitenlands investeringsbedrijf als een investeringsproject. Enkel nadat een investeringsregistratiecertificaat werd verkregen, wordt het mogelijk een bedrijfsplan verder uit te werken.

Eerst en vooral dienen investeerders kennis te hebben van de verschillende juridische vormen van bedrijven die volgens de Vietnamese wet in vier groepen worden verdeeld: vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (vba), naamloze vennootschappen (nv), economische samenwerkingsverbanden of eenmanszaken. Van deze vier zijn de vba’s en nv’s de meest voorkomende en beiden mogen één of meerdere wettelijke vertegenwoordigers hebben die vermeld worden in het bedrijfsstatuut met titel, rechten en verplichtingen. Goed om te weten is dat Vietnam geen minimumkapitaal vereist per bedrijfsstatuut, in tegenstelling tot België en Nederland. Dit wil zeggen dat investeerders zoveel investeren als startkapitaal als ze willen, los van bedrijfsstatuut.

Aanvraag tot registratie van meerder vennoten vba’s, nv’s en economische samenwerkingsverbanden dient volgende zaken te beschikken:

 • Aanvraagformulier voor bedrijfsregistratie;
 • Bedrijfshandvest
 • Lijst van vennoten van de vba’s of samenwerkingsverband; lijst van oprichtende aandeelhouders en buitenlandse aandeelhouders van nv’s; lijst van gemachtigde vertegenwoordigers van buitenlandse aandeelhouders als organisatie wezen.
 • Beëdigde kopijen van volgende zaken:
  • Identificatiedocument indien de oprichter een individu is;  Legitimate copies of: ID document if the founder is an individual;
  • Besluit van vestiging of bedrijfsregistratiecertificaat of een evenwaardig document;
  • Identificatiedocument van de gemachtigde vertegenwoordigers
  • Brief van een jurist indien de oprichter een organisatie is;
  • Certificaat van investeringsregistratie.

Registratieaanvragen voor eenmansvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid is gelijkaardig:

 1. Aanvraagformulier voor bedrijfsregistratie;
 2. Bedrijfshandvest;
 3. Lijst van gemachtigde vertegenwoordigers legitimate en beëdigde kopijen van identificatiedocumenten van elke gemachtigde verantwoordelijke indien het bedrijf gerund wordt onder beheer van een organisatie;
 4. Beëdigde kopijen van volgende zaken:
  • Identificatiedocument indien de oprichter een individu is;
  • Besluit van vestiging of bedrijfsregistratiecertificaat of een evenwaardig document;
  • Bedrijfshandvest of een evenwaardig document van de bedrijfseigenaar indien de eigenaar  een organisatie is (uitgezonderd overheidsorganisaties);
  • Brief van een jurist indien de oprichter een organisatie is;
  • Certificaat van investeringsregistratie.

The oprichter of gemachtigde vertegenwoordiger dient de aanvraag in te dienen bij het Business Registration Office van de provincie waar het hoofdkantoor zich vestigt. Na het ontvangen van de aanvraag zal het Business Registration Office een bevestigingsnota overhandigen en de informatie invoeren in het Nationaal Bedrijfsregistratie informatiesysteem en de rechtsgeldigheid van de aanvraag en bijgevoegde documenten. Business Registration Office zal dan uitgifte doen van een bedrijfsregistratiecertificaat en de wijziging van bedrijfsregistratie binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag bevestigen. Indien de aanvraag niet over de voldoende gegevens beschikt, zal Business Registration Office de aanvrager hiervan op de hoogte brengen en de nodige details meegeven, dit eveneens binnen 3 werkdagen.

Eens het bedrijfsregistratiecertificaat werd behaald, dient de onderneming een geregistreerde bedrijfszegel aan te maken. De onderneming kan wettelijk de vorm, hoeveelheid en inhoud van dit zegel kiezen, maar de zegel dient de bedrijfsnaam en ondernemingsnummer te bevatten. Voor effectief gebruik, dient het design van de zegel opgestuurd te worden naar de ondernemingsregistratieautoriteit om gepubliceerd te kunnen worden in het Nationale Bedrijfsregistratieportaal. U dient er rekening mee te houden dat het management, gebruik en behoud van de zegel moet overeenkomen met het bedrijfshandvest.

Lees meer over een zakelijk visum aanvragen of werkvergunning verkrijgen.

By Haike

Haike (Hà) is a Vietnamese born woman in her mid-twinties but grew up in Belgium due to being adopted. Nowadays she is back in her country of birth, working for Vietnam Visa Easy and exploring the Vietnamese life.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *