Tue. Jun 18th, 2024

Sinds de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in 2007 is de Vietnamese economische markt geliberaliseerd op veel vlakken en is het land een veelbelovende locatie geworden voor internationale investeerders. Tot op heden is Vietnam met succes getransformeerd van een economie met een centraal beleid met hopen bureaucratie en subsidies tot een rijzende markteconomie gekenmerkt door een sterke dynamiek en snelgroeiende ondernemingen. Vietnam streeft ervoor om de globale economische agenda voort te zetten en te laten integreren in een regionale en globale waardeketens, wat een exponentiële groei van handelsvolumes en een influx van buitenlandse investeringen met zich meebracht.

DoingBusiness-banner-1

Geografie en populatie

Vietnam is gesitueerd in centraal Zuidoost Azië en grenst aan China in het noorden en Laos en Cambodja in het Westen. Aan de oostkant van het Indochina-schiereiland heeft het land de vorm van de letter S en een prachtige kustlijn van meer dan 3 400 km lang, wat ideaal is voor het ontwikkelen van maritieme industrieën, handel en toerisme. Het is eveneens een perfecte locatie gezien de opkomst als shipping hub voor Zuid-Oost Azië en de rest van de wereld.

In mei 2018 telt de Vietnamese populatie ongeveer 96,5 miljoen inwoners en is gerankt als 15e meest bevolkt land ter wereld. Met dergelijke bevolkingsdichtheid en een leeftijdsmediaan van 30 jaar zijn Vietnamezen een grote bron van potentiële klanten en arbeiders voor internationale investeerders.

Juridische wetgeving

De Vietnamese overheid heeft de afgelopen jaren verscheidene beleidsplannen uitgestippeld om ondernemingen en buitenlandse investeringen aan te moedigen. We spreken met name over de nieuwe Wet van Investeringen en nieuwe Wet van Ondernemingen die eind 2014 door de Nationale Vergadering werden goedgekeurd en van kracht gingen op 1 juli 2015, met nog enkele wijzigingen die later werden doorgevoerd. Deze twee nieuwe wetten brachten een grote verandering teweeg in vergelijking met de vorige wetten daterend van 2005 en men verwachtte dat deze nieuwe wetten dan ook gunstigere condities zou creëren voor investeerders, zowel binnenlandse als internationale.

Kosten levensonderhoud en arbeidskrachten

In begin 2017 telde het aantal Vietnamezen dat de arbeidsleeftijd (+15j) had bereikt over 54 miljoen, wat toen 60% van de bevolking was en betekent dat er een overvloed aan beschikbare arbeidskrachten is in Vietnam. Daarnaast zijn de dagelijkse kosten relatief laag in vergelijking met andere landen in Azië wat betekent dat lonen in Vietnam betrekkelijk laag zijn, afhankelijk van de jobinhoud en geografische ligging.

Internationale integratie

Vietnam zette reeds grote stappen om haar toewijding aan de regionale en internationale economische integratie te waarborgen:

  • in 1995 ratificeerde Vietnam de Economische en Handelssamenwerkingsovereenkomst met de Europese Unie;
  • in 1995 werd Vietnam lid van ASEAN;
  • in 1996 vervoegde Vietnam CEPT en AFTA;
  • in 1998 werd Vietnam een APEC-lid;
  • in 2000 ging Vietnam een bilaterale Vrijhandelsovereenkomst aan met Japan, Chilli, de Euraziatische Economische Unie en vooral met de Verenigde Staten, wat resulteerde in een exponentiële groei in handelsvolume tussen beide landen;
  • in 2007 vervolledigde Vietnam haar toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie.

Momenteel is het land bezig om een Transpacifisch partnerschap  te sluiten met 10 andere landen, een niet-eerder geziene multilaterale vrijhandels- en investeringsovereenkomst met oog op de liberalisering van de economie in de Aziatisch-Pacifische streek. Verder wordt ook verwacht dat vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam de volgende significante mijlpaal zal zijn voor Vietnam inzake handel en dat het dit een positieve invloed zal hebben op Vietnams overgang tot een competitievere, slimmere en groenere economie. Deze vrijhandelsovereenkomst is verwacht van ingang te gaan dit jaar en dat dit zal resulteren in een liberalisering van 90% van de import aan beide kanten in een periode van 10-15 jaar tijd.

Er zijn nog veel andere factoren die buitenlandse investeerders naar Vietnam lokken en we kunnen besluiten dat Vietnams dynamische omgeving met een jonge populatie, een grote groep arbeidskrachten, lage kosten, voordelige geografische locatie en een sterk economische toekomst een positieve factor vormen en dit Vietnam dan ook aantrekkelijk maakt voor verdere investeringen in Zuidoost Azië.

Lees meer over een zakelijk visum aanvragen of werkvergunning verkrijgen.

Hier vind je meer informatie over hoe je een eigen zaak kunt opstarten in Vietnam.

By Haike

Haike (Hà) is a Vietnamese born woman in her mid-twinties but grew up in Belgium due to being adopted. Nowadays she is back in her country of birth, working for Vietnam Visa Easy and exploring the Vietnamese life.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *